Velkommen til KSA-Gran

KSA-Gran ApS er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med eksport af juletræer og pyntegrønt, som kommer fra både egenproduktion og opkøb fra lokale producenter. Firmaets fundament er baseret på en stabil og effektiv medarbejderstab, der har været med i branchen gennem mange år.Vi lægger vægt på personlig betjening og har stor succes med at opfylde alle vore samarbejdspartners behov, såvel hvad angår trætyper, service, kvalitet og leveringsterminer.

 

KSA-Gran har mere end 25 års erfaring inden for produktion af juletræer. Vi var oprindelig to naboer, som i 2002 blev vi enige om at gå sammen og lave vort eget firma, som blev til KSA´s Eftf. I/S. Vi havde begge nogle år forinden arbejdet med juletræer hos en lokal grossist, som p.gr.a. dødsfald lukkede samme år. De efterladte tilbød os at overtage kunder og leverandører, samt at benytte navnet KSA (Karup Sprøjte og Anlægsgartneri). I 2016 overtog Ole alle aktiver i firmaet, da makkeren ønskede at trække sig tilbage p.gr.a. alder, og firmaet blev omdøbt til KSA-Gran ApS.

 

 

ksa forside1